با سلام امتحان آزمایشگاه میکروب یکشنبه راس ساعت 9 میباشد.
با سلام دانشجویانی که قرار است تحقیق و مقاله تحویل دهند یکشنبه آنرا به نماینده تحویل دهند. توجه- فعلا هیچ هزینه ای به حساب واریز نفرمایید تا خود نماینده اطلاع دهد. خانم آگشته،سی دی تحویلی شما خام بوده لذا یکشنبه سی دی حاوی مقاله را به همراه داشته باشید و یا به آدرس میل sayeco73@gmail.com ارسال نمایید.

با سلام و خسته نباشید به همه دانشجو های پرستاری به خصوص هم گروهی های خودم

به اطلاع شما میرسانیم که امتحان عملی اصول و فنون پرستاری دوشنبه مورخه 5 اردیبهشت در اتاق پراتیک برگذار میگردد.

با سلام امتحان آزمایشگاه میکروبیولوژی در تاریخ 11 خرداد میباشد.

با سلام

به اطلاع میرسانیم که امتحان میان ترم درس میکروبیولوژی در روز یکشنبه مورخه 14 اردیبهشت برگزار میگردد.

* جزوه تئوری  این درس در واحد تکثیر موجود میباشد.

با سلام

به اطلاع شما دانشجویان گرامی میرسانیم که شنبه مورخه 6 اردیبهشت گروه دوم در آزمایشگاه حاضر شوند.

با سلام دانشجوی محترم جهت دریافت کتاب بیوشیمی برای پرستاری به نماینده گروه(حسنی) مراجعه کنید. *تعداد کتاب ها محدود میباشد

با سلام به اطلاع دانشجویان پرستاری میرسانیم که امتحان فیزیولوژی در آزمایشگاه شنبه مورخه 3خردا 93 برگذار میگردد. لازم به ذکر است که این امتحان 5 نمره درس را شامل میشود و جزوه این درس با عنوان فیزیولوژی عملی خانم کاویانی در واحد مربوطه موجود است. توجه: از 30 فروردین به بعد گزارش کار های این درس باید به صورت انفرادی ارائه داده شود.

با سلام فردا کلاس اصول و فنون پرستاری در اتاق پراتیک تشکیل میگردد. گروه اول 15-13 گروه دوم 17-15 *تعدادی از گروه ها در کلاس زبان جابجا شدند *سامانه پیامکی وبلاگ فعلا غیرفعال میباشد.

با سلام

به اطلاع دانشجویان عزیز میرسانیم که شنبه مورخه 23 فروردین هم گروه های خانم ها:قربانیان،اسماعیلی و آقای سلیمی و غلامی در آزمایشگاه فیزیولوژی حاضر شوند.

توجه! خانم سعیدی،رسولی و قنبری نیازی نیست 23 در آزمایشگاه حاضر شوند.

اصلاح شده در 20 فروردین 93