قابل توجه دانشجویان پرستاری شهرکرد

انتخاب واحد درسی ترم مهرماه 93 در اواسط شهریور شروع میشود.

جهت خواندن کامل اطلاعیه به وبسایت دانشکده پرستاری شهرکرد مراجعه فرمایید.

nushk.ir