خیر مقدم عرض میکنیم ورود دانشجو های ترم اولی (1-93-94)  دانشکده پرستاری مامایی و بهداشت شهرکرد و امیدواریم که در این دانشکده اوقات خوشی را پشت سر بگذارید.

از این پس میتوانید جهت دنبال نمودن مطالب مربوط به دانشکده به این وبلاگ و یا وبسایت دانشکده nushk.ir مراجعه نمایید.

 

شاد و سربلند باشید