قابل توجه فارغ التحصیلان پرستاری 93 :

برای شرکت در جشن فارغ التحصیلی به سایت دانشکده مراجعه نمایید.

به دوستان فارغ التحصیل خود خبر دهید.

www.nushk.ir   وب سایت دانشکده پرستاری مامایی و بهداشت آزاد شهرکرد